Responsibility

Responsible People

Two scientists talking to each other while standing at a desk

At InnoGenerics we want to do well by doing good. That also means that we consider all the people we work with partners in our joint mission to make the best medicine we can for patients in need. It also means that working with InnoGenerics is not just a job, it is a mission and every one of us feels personally responsible for our success.

Responsibility

Tableting machine in a clean room

Responsible Manufacturing

To us responsible manufacturing means that we seek to make the best medicine we can for our customers and patients in need, and to supply them reliably.

Female researcher with white hair looking into microscope

Responsible Research

Verantwoord onderzoek betekent voor ons toewijding en compromisloze kwaliteit in al onze processen. Dit, samen met onze ethische code zorgt voor gedegen onderzoek en kwaliteitsresultaten waarop u kunt vertrouwen.

Two scientists talking to each other while standing at a desk

Responsible People

Wij, InnoGenerics, willen goed doen, door goed te doen. Dat betekent dat we alle mensen met wie we werken, als partners beschouwen in onze gezamenlijke missie om het beste medicijn te maken, voor patiënten die dat nodig hebben.