Legal

Privacy Policy

Belangrijke informatie
InnoGenerics hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy op onze website. Om te begrijpen hoe wij gegevens verzamelen en hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, verzoeken wij u dit privacybeleid te lezen.


Algemeen
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie die verzameld en gebruikt wordt door InnoGenerics en elk bedrijf dat deel uitmaakt van InnoGenerics en dat vertegenwoordigd wordt op deze website of voor de verwerking van uw verzoek.

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de EU-privacywetgeving.


Cookies
Wij zullen alleen zogenaamde "cookies" op uw computer opslaan wanneer u ons daarvoor tijdens uw bezoek aan onze website toestemming hebt gegeven door op de daarvoor bestemde knop(pen) te klikken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser lokaal op uw computer opslaat. Cookies stellen ons in staat uw computer te herkennen bij uw volgende bezoek. Op deze manier kan InnoGenerics begrijpen welke inhoud interessant is en welke inhoud niet vaak wordt bezocht. Dit helpt ons om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en om de website aan te passen aan uw behoeften. De meeste internetbrowsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren.

Het soort persoonlijke informatie dat wij verzamelen als gevolg van een cookie is specifiek voor uw computer en kan het Internet Protocol (IP)-adres omvatten, de datum en het tijdstip waarop u toegang krijgt tot onze website en welke delen van de website worden bezocht. Wij verzamelen voornoemde persoonsgegevens om het gebruik en het nut van onze website te monitoren, voor statistische doeleinden en om u informatie te sturen over ons bedrijf en onze (nieuwe) producten en diensten, die aansluiten bij uw belangstelling.

U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt wanneer u een cookie ontvangt of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken door opnieuw naar onze website te gaan en de juiste opties te selecteren. Door de instellingen te wijzigen, kunt u ook bepalen dat uw browser geen cookies van deze website accepteert. Wees u ervan bewust dat u in dat geval mogelijk niet langer gebruik kunt maken van alle mogelijkheden en functies van onze website.


Analytics
Wij gebruiken Matomo om het publiek van de website te analyseren en onze inhoud te verbeteren. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld. 

U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u hier onderneemt verzamelt en analyseert. Door dit te doen beschermt u uw privacy, maar voorkomt u ook dat de eigenaar leert van uw acties en een betere ervaring creëert voor u en andere gebruikers.


Verzameling van gegevens, doel en ontvangers
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u die aan ons verstrekt (bijv. naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres), door middel van registratie, het invullen van formulieren of e-mails, in het kader van een bestelling van producten of diensten, vragen of verzoeken of andere situaties waarin u ervoor hebt gekozen om ons persoonsgegevens te verstrekken.

Uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst, tussen u en InnoGenerics, het voldoen aan een verzoek van u om informatie of advies, het voldoen aan wettelijke of andere wettelijke verplichtingen, het bieden van een optimale dienstverlening en het toesturen van informatie over ons bedrijf en onze (nieuwe) producten of diensten, die aansluiten bij uw interesse.

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan andere bedrijven die deel uitmaken van InnoGenerics voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld. Deze zullen uw gegevens ook verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.


Geven wij uw informatie door aan derden?
InnoGenerics kan derden inschakelen. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken bij het uitvoeren van de betreffende diensten, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor InnoGenerics en heeft InnoGenerics de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de voornoemde doeleinden worden verwerkt.


Kinderen
De websites van InnoGenerics zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan zestien (16) jaar en wij zullen dergelijke bezoekers niet bewust toestaan de websites van InnoGenerics te gebruiken.


Linked sites
Houd er rekening mee dat het privacybeleid van InnoGenerics niet van toepassing is op andere websites die ook niet van InnoGenerics zijn:

  • als u deze andere sites bezoekt via een link op onze website; of
  • als u naar onze site linkt vanaf een andere website.


Recht op toegang/recht op correctie/voorwerp
U kunt te allen tijde verzoeken om toegang tot en/of rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien deze gegevens onjuist of niet relevant zijn voor de genoemde doeleinden. Voor deze doeleinden verzoeken wij u ons uw verzoek om toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens per e-mail te doen toekomen.

U kunt te allen tijden bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.


Retention period
InnoGenerics bewaart de persoonsgegevens die via deze website worden verkregen niet langer dan nodig.


Hoe beveiligen wij uw gegevens?
InnoGenerics behandelt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg. Wij hebben diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Zo beveiligen wij onze systemen volgens de geldende veiligheidscontroles uit informatiebeveiligingsnormen.

16 augustus 2021