Over ons

Duurzaamheid

Doing Well by doing good

Duurzaamheid betekent voor ons bewust omgaan met onze wereld en verantwoord ondernemen. Wij hebben zes UN Sustainable Development Goals geïdentificeerd waaraan ons werk een bijdrage levert. Om te onderbouwen wat we doen, zijn we ook ondertekenaar van het UN Global Compact.

UN Sustainable Development Goals Logo

We ondersteunen de UN Sustainable Development Goals (SDG's) en hebben zes doelen geïdentificeerd die het beste aansluiten bij onze strategische. Wij zien de SDG’s als kansen en ook als verantwoordelijkheden voor ons als farmaceutische producent.

Wij wensen iedereen een gezond leven. Soms loopt het in het leven anders. Hier is waar ons werk een verschil kan maken: het is onze missie om alles te doen patiënten sterker en beter te maken. Dit doen we door hoogwaardige medicijnen en diensten te leveren aan onze klanten en patiënten: betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar.

We werken samen met onderwijs- en onderzoekspartners om de farmaceutische ontwikkeling te stimuleren en bij te dragen aan de toekomst van de duurzame farmaceutische productie in Nederland en verder.

Onze medewerkers vormen de kern van ons bedrijf. InnoGenerics is een veilige plek om samen te werken. We zijn toegewijd aan de principes van gelijke behandeling en non-discriminatie van mensen, ongeacht leeftijd, geslacht of andere persoonlijkheidskenmerken.

We werken samen met partners om innovatie in de generieke geneesmiddelenindustrie te stimuleren. Onze locatie op het Leiden Bio Science Park, Nederland is hiervoor ideaal. We werken samen met partners om innovatieve nieuwe oplossingen in de farmaceutische productie te ontwikkelen, zoals 3D-geprinte medicijnen. We zijn ook van mening dat het behoud van de farmaceutische productie in de EU hiervoor van cruciaal belang is.

We zijn cGMP-gecertificeerd door de Nederlandse autoriteiten en volgen strikte protocollen in onze productie. We zien er actief op toe om ons hulpbronnenverbruik te minimaliseren. Dit bevat het minimaliseren van ons energieverbruik door te voorkomen dat onnodige elektrische apparatuur wordt aangezet, innovatieve methoden voor recycling en duurzame oplossingen voor de productie van medicijnen.

We zijn toegewijd aan het beschermen van het milieu. We volgen de toepasselijke milieuvoorschriften en richtlijnen en verwachten dat onze medewerkers, leveranciers en andere zakenpartners dezelfde normen volgen om het milieu te beschermen. We zijn voortgaand bezig met het verbeteren van de duurzaamheid van ons bedrijf.

Communication on Progress for UN Global Compact Logo

Wij zijn ondertekenaar van het UN Global Compact sinds 2022. We rapporteren jaarlijks over de voortgang bij het implementeren van de tien principes van het UN Global Compact op het gebied van mensenrechten, kinder- en dwangarbeid, het milieu en anticorruptie. Onze gedragscode en ons milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid (EHS) vormen de basis waarop we de normen van het Global Compact toepassen.

Human Rights​

Principe 1: Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren; en
Principe 2: zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten

InnoGenerics respecteert de mensenrechten en is toegewijd aan de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We verwachten dat ook onze leveranciers en zakenpartners deze waarden delen. We zijn toegewijd aan het leveren van uitstekende service van de ene mens naar de andere. We willen de beste service ter wereld leveren. We willen de best mogelijke partner voor onze klanten zijn en we willen onze klanten helpen met hun bedrijf om zo ons doel te bereiken.

Labour

Principe 3: Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen;
Principe 4: zich inspannend voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid;
Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid;
Principe 6: en de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Icon of three people behind two shaking hands

Onze medewerkers vormen de kern van ons bedrijf. InnoGenerics is een veilige plek om samen te werken. We zijn toegewijd aan de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie van mensen. We verwachten van onze medewerkers dat zij elkaar met respect behandelen en we accepteren geen enkele vorm van intimidatie. We bieden iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht of andere persoonlijkheidskenmerken, de mogelijkheid om zich professioneel te ontwikkelen en carrière te maken.

Ons management leiderschap werkt samen en denkt in mogelijkheden. Het is betrokken, ondernemend, flexibel. Het heeft en bouwt vertrouwen. Het is altijd eerlijk, respectvol en transparant. Net als alle andere medewerkers van InnoGenerics. We eisen eerlijk en gelijk leiderschap. Niemand mag ongelijk worden behandeld. Als we misstanden opmerken of vermoeden, dan worden deze onmiddellijk onderzocht.

Wij volgen de Nederlandse wetgeving en de The Charter of Fundamental Rights of the European Union. We zorgen ervoor dat in ons bedrijf geen enkel vorm van dwangarbeid of kinderarbeid bestaat. Dit vragen we ook van onze leveranciers.

We welcome participation. In line with Dutch law, we also make it possible to form a works council. We are proud that our employees are involved, enterprising, flexible and active! 

Environment

Principe 7: Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen;
Principe 8: initiatieven te ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen;
Principe 9: en de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

Icon of two hands embracing the world

Een gezond leven vraagt om goede hygiëne en een schoon milieu. We zijn toegewijd aan het beschermen van het milieu. We volgen de toepasselijke milieuvoorschriften en richtlijnen en verwachten dat onze medewerkers, leveranciers en andere zakenpartners dezelfde normen volgen om het milieu te beschermen.

We zijn voortgaand bezig met het verbeteren van de duurzaamheid van ons bedrijf. Dit begint bij het miniemere van ons energieverbruik door het voorkommen van onnodig aanstaan van elektrische apparatuur tot innovatieve methoden voor het recycleren van gebruikte materialen in samenwerking met Recycling Service Centrum Amsterdam. RSC Amsterdam biedt mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een werkplek. 

Anti-Corruption

Principe 10: Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.

We laten ons niet verleiden tot omkoping en corrupte praktijken zoals afpersing en actieve of passieve omkoping. We voeren een beleid waarin geen plaats is voor het geven of aannemen van giften of gunsten die de objectiviteit van genomen beslissingen in twijfel zouden kunnen trekken. We zorgen ervoor dat vergoedingen voor producten of diensten gebaseerd zijn op legitieme en goedgekeurde documenten.