News and press releases

Curator InnoGenerics zoekt mogelijkheden om essentiële generieke geneesmiddelenproductie in Nederland te behouden

Persbericht

Leiden, 14 december 20.30 uur

Op 13 december 2022 heeft de rechtbank Den Haag Henri Bentfort van Valkenburg benoemd als curator van de failliete geneesmiddelenproducent InnoGenerics in Leiden. InnoGenerics exploiteert de laatste grote fabriek in Nederland die generieke medicijnen in tabletvorm maakt. Bentfort onderzoekt de mogelijkheid om de fabriek voor Nederland te behouden. Eerste aandachtpunt is om het bedrijf tot begin volgend jaar operationeel te houden zodat er tijd is voor dat onderzoek. Omdat de leveringszekerheid en productie van belangrijke geneesmiddelen in Nederland in het geding zijn, zoekt de curator hierbij nadrukkelijk steun van het ministerie van VWS. Het verzoek daartoe is vandaag per brief uitgegaan. Donderdag volgt er ook overleg op het ministerie. 

InnoGenerics b.v. heeft zelf faillissement aangevraagd nadat het bedrijf niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen en mogelijke financiers onvoldoende vertrouwen hadden in de lange termijn levensvatbaarheid van het bedrijf in gelijkblijvende omstandigheden. 

In de faillissementsaanvraag wijst het bedrijf op eerdere toezeggingen, of verwachtingen die zijn geschapen, vanuit het ministerie om onder andere prioriteit te geven aan producenten dichtbij huis in de aanbestedingsprocedures (tenders) van zorgverzekeraars. Dit om te voorkomen dat nagenoeg volledige afhankelijkheid ontstaat van onder meer Aziatische producenten en om de beschikbaarheid van belangrijke medicijnen zeker te stellen. Deze verwachtingen zijn onvoldoende uitgekomen. InnoGenerics moest daarom concurreren op alleen de allerlaagste – en bovendien ondoorzichtige – prijs met Aziatische producenten, hetgeen op langere termijn niet mogelijk was. Daarnaast vormen de hoge inflatie en exploderende kosten voor energie, grondstoffen en verpakkingsmaterialen een bijkomende onzekere factor voor de toekomst. De curator heeft hiervan kennisgenomen en zal op een later moment een oorzakenonderzoek naar het faillissement starten. Dit is een wettelijke taak van een curator in ieder faillissement.  

In een brief aan de Tweede Kamer wees de minister dinsdag op het maatschappelijke belang dat generieke geneesmiddelen beschikbaar moeten blijven voor patiënten. De curator onderzoekt of er oplossingen zijn waarbij dit maatschappelijke belang gediend kan worden door een eventuele voortzetting van het bedrijf. Hiertoe is er donderdag overleg op het ministerie. Daarbij zal ook worden vastgesteld van welke (kritische) medicijnen door het faillissement mogelijk tekorten gaan ontstaan.  

Door het faillissement zal de productie van medicijnen bij InnoGenerics al de komende week stil komen te liggen als geen korte termijn financiële overbrugging wordt gevonden. De curator onderzoekt met alle betrokken partijen – klanten, leveranciers, medewerkers, financiers en maatschappelijke actoren – op zeer korte termijn of er nog mogelijkheden zijn om de productie gaande te houden teneinde een structurele oplossing mogelijk te maken.

Media contact

If you have any questions, please get in touch with us via info@innogenerics.com.

Over InnoGenerics

InnoGenerics is proud to be a major Dutch generic drug manufacturer doing everything we can to make patients stronger and better. We do this by offering high quality medicines and services to our customers: reliable, affordable and sustainable. Our values of Quality, Reliability, Sustainability and Innovation are our compass to achieve our goal.

Located at the Leiden Bio Science Park (LBSP) in the Netherlands, we formulate a range of important generic medicines in tablet form such as painkillers, sedatives, anti-epileptics, antidepressants and cholesterol-lowering drugs. Our office and factory location is within walking distance of the Leiden University Medical Center (LUMC) and surrounded by innovative, international pharmaceutical companies. From here we follow our goal of making important generic medicines available on a large scale and delivering them reliably to our customers. 

At the same time, we are inspired to invest, together with our partners, in innovative concepts to achieve (even) better solutions that make patients stronger and better. We do this because we believe that things can always be done better and because innovation and development is the key to becoming better as an organization. This is also necessary to be able to continue to reliably deliver better solutions to the patient. Together with 80 enthusiastic colleagues, it is our mission to do everything to make patients stronger and better. Now and in the future.

EN